KILPAKÄVELIJÄ

ANNIINA KIVIMÄKI

Tervetuloa kävelijän maailmaan!

LUMOUDU KÄVELYSTÄ

Kävely on kokonaisvaltaista, meditatiivista liikettä. Käveleminen avaa mahdollisuuden syvälle luontoyhteydelle ja lempeälle itsetutkiskelulle. Kävely on hyvää hitautta keholle ja mielelle.

Kilpaurheilu on tavoitteellista harjoittelua ja itsensä ylittämistä tiukoissa paikoissa. Urheileminen haastaa oppimaan epäonnistumisista, käsittelemään jännittämistä ja toimimaan osana joukkuetta. Urheilun kautta voi kokea onnistumisen iloa ja unelmien täyttymystä. Urheilu on itseluottamuksen ansaitsemista ja oman potentiaalin maksimoimista.

Kilpakävely on kävelyn ja kilpaurheilun ainutlaatuinen yhdistelmä. Kilpakävelijä harjoittelee pitkäjänteisesti kestävyyttä, tekniikkaa ja taitoa, lihaskuntoa, liikkuvuutta, koordinaatiota ja nopeutta. Kävelykilpailussa hallitaan omaa mieltä ja kehoa pitkäkestoisen, monotonisen rasituksen läpi. Kilpakävely on epämukavuuden kanssa ystävystymistä ja kokonaisvaltaista itsensä haastamista.

"Kävellen olisit jo perillä"

UUSIMMAT KIRJOITUKSET

    

Filosofit ovat kautta aikojen pohtineet sitä, mitä keho ja mieli ovat ja millainen yhteys niillä on. Jotkut uskovat, että mieli on täysin palautettavissa kehon fyysisiin ominaisuuksiin, kun taas toiset ovat vakuuttuneita mielen aineettoman olemuksen ensisijaisuudesta. Filosofisten pohdintojen takana, arkipäiväisessä elämässä, tyydymme yleensä vain...

Huumori on tavalla tai toisella läsnä kaikkialla, missä on ihmisiä. Nauraminen auttaa ihmistä rentoutumaan, ja huumorin kautta on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita. Huumorilla on myös tärkeä ihmisiä yhdistävä ja yhteisöjä sitova vaikutus. Kirsi Heikkinen erittelee artikkelissaan "Nauru on sosiaalista liimaa" (Tiede, 2/2000) nauramisen ja...

Talvehtiminen. Siis se tapa, jolla eläin tai kasvi selviytyy kylmän vuodenajan yli. Karhuilla on talviunet ja vaihtolämpöisillä kylmänhorros. Vuoden lyhimpänä päivänä aihe on ajankohtainen monille pohjoisen pallonpuoliskon asukeille, mutta ihmisiä se ei koske. Vai koskeeko?

Itsemyötätunnon käsite on tullut viime vuosina monelle tutuksi. Hyväntahtoinen ja ymmärtäväinen suhtautuminen omaan itseen, epäonnistumisiin ja haasteisiin on noussut keskeiseksi teemaksi hyvinvointikeskustelussa ja self-helpin maailmassa. Aiempi armottoman kurinalaisuuden ja itsensä piiskaamisen ihannointi on antanut tilaa pehmeämmälle...

Olla aidosti oma itsensä - se on monelle tärkeä elämää ohjaava tavoite. Oman minän ainutlaatuisuus ja sen ilmaiseminen ovat ainakin länsimaisessa individualistisessa kulttuurissa tärkeä osa ihmiskuvaa ja hyvän elämän peruspilari. Se, että pystyy toimimaan maailmassa aidosti ja avoimesti omana itsenään, on merkki psyykkisestä hyvinvoinnista ja...